lo carrer del riu

lo carrer del riu

29 d’agost, 2009

El nombre de treballadors afectats per ERO a Catalunya es multiplica per disset en un any

El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO) autoritzats a Catalunya s'ha multiplicat per disset en un any, passant dels 4.867 del primer semestre del 2008 als 83.402 de la primera meitat del 2009. El nombre d'expedients s'ha multiplicat gairebé per nou, passant de 233 entre gener i juny del 2008 a 2.037 en els sis primers mesos del 2009, segons dades que recull el Butlletí d'Estadístiques Laborals (BEL) del Ministeri de Treball i Immigració. Dels 83.402 expedients de regulació autoritzats a Catalunya en la primera meitat de l'any, 70.844 han estat de suspensió, 8.921 d'extinció i 3.277 de reducció de jornada.

Avui: El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació a Catalunya es multiplica per disset en un any