lo carrer del riu

lo carrer del riu

08 de març, 2010

Catalunya s’emmiralla en les regions més competitives

Un estudi del departament d’Economia analitza la política econòmica de sis regions i països punters, propers geogràfica i econòmicament a Catalunya: Baden-Württemberg, País Basc, Roine-Alps, Finlàndia, Irlanda i Massachusetts.

“Els tres elements clau sobre els quals els governs poden incidir per incrementar la productivitat són: una millor educació, una major dotació de capital per treballador o una millor harmonització en els papers dels diferents actors econòmics, per exemple a través de processos de clusterització”, s’explica a l’informe, que subratlla la importància de la definició de polítiques a llarg termini, aïllades del cicle polític.