lo carrer del riu

lo carrer del riu

19 de març, 2010

ANPE.CAT: Seria un greu error, senyor eMaragall

Seria un greu error del Departament d'Educació considerar que aquesta convocatòria de vaga ha estat un fracàs pels convocants.

Seria un greu error quedar-se en una anàlisi merament quantitativa del nombre de vaguistes. Aquesta era una jornada de mobilització contra la política educativa del Departament d'Educació, i això ha permès moltes i diverses formes de participació. Totes les escoles i instituts, amb major o menor intensitat, han participat mostrant el seu desacord amb la situació actual i les famílies i els alumnes ho saben.

Però una anàlisi més acurada del que ha succeït el dia 17, ens evidència un profund malestar entre el professorat, en relació a les amenaces i les maneres de fer del Departament, però també respecte d'un model de fer sindicalisme burocràtic i allunyat dels claustres i del docents. Si senyor eMaragall, entre els docents també hi ha desafecció !! I aquest és el seu principal problema. Saber recuperar l'estima i la complicitat dels substituts i interins que es veuen utilitzats com a mà d'obra barata. Mantenir l'ànim del professorat que veu com s'incrementa la complexitat de les tasques que té encomanades, al mateix temps que se li retallen els recursos materials i les hores per tractar la diversitat.

És decebedor comprovar que els responsables del Departament d'Educació malfien del seu professorat i inventen models de gestió de centres que incrementaran la burocràcia i disminuiran la implicació dels mestres i del professorat a les seves escoles i els seus instituts, respectivament.

És decebedor comprovar que la major part dels esforços del Departament es dediquen a polítiques d'aparador, com la distribució massiva d'ordinadors sense atendre les possibilitats reals d'utilització als centres i sense un acurat procés d'implantació. Els claustres estem farts de rebre una ocurrència darrera d'un altra, sense temps per pair-les, organitzar-les, implementar-les i avaluar-ne el resultat. Aturi Sr. eMaragall, la màquina de generar idees genials!! Valori la feina que ja estem realitzant els mestres i professors, i doni'ns el suport i els recursos necessaris per millorar el que fem. Utilitzi la Inspecció Educativa per valorar la feina feta i per escoltar les demandes dels centres. Atengui aquestes demandes, faci un seguiment adequat i veurà com milloren els resultats dels alumnes i la motivació del professorat.

Tot el demés es fer volar coloms. En caure en el deliri de creure que una Llei o un Reglament poden canviar la realitat, sense comptar amb les persones que les han d'aplicar.

I si no es veu capaç de fer-ho o això li sembla avorrit:

PLEGUI SENYOR eMARAGALL !!

Cap comentari: