lo carrer del riu

lo carrer del riu

27 de març, 2010

El govern impulsa la construcció de parcs eòlics flotants mar endins

El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, acompanyat de la cúpula de l’IREC, va presentar ahir a Tortosa l’ambiciós projecte Zèfir, la construcció d’una planta experimental de parcs eòlics mar endins, al voltant de la línia marítima compresa entre el cap de Tortosa (al delta de l’Ebre) i el cap de Salou. El cost del projecte és de 143 milions d’euros, 109 dels quals seran aportats per les empreses promotores, enginyeries i fabricants d’aerogeneradors, i la resta per l’IREC. La iniciativa, sorgida de la voluntat de les conselleries d’Economia i Innovació, compta amb la col·laboració de tres universitats –entre elles la URV-, dos ministeris del govern central i tres empreses privades. Zèfir pretén desenvolupar una tecnologia pionera. Avui al món hi ha instal·lada una potència eòlica marina de 2.056 MW, davant dels 158.000 MW de potència total instal·lada. La immensa part dels parcs s’ubiquen al mar del Nord i al mar Bàltic, on gràcies a la poca profunditat de la plataforma continental, escassament 20 metres, es poden instal·lar centrals eòliques ancorades al fons del mar però a 80 quilòmetres de la costa.