lo carrer del riu

lo carrer del riu

19 de juliol, 2010

El nou finançament reporta a Catalunya un 8'3% menys de les estimacions inicials

No, si encara ... El nou model de finançament és un 8'3% inferior a l'estimació inicial. Aquesta és la conclusió d'un estudi realitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona un any després de l'acord del nou sistema. L'estudi, que s'ha fet a partir de les xifres del Departament d'Economia de la Generalitat, demostra que les previsions pels anys 2009 i 2010 han sofert notòries retallades. D'aquesta manera, l'any passat, dels 2.151 milions d'euros que Catalunya havia de percebre, se'n van extreure 161, mentre que aquest any les previsions són que la liquidació del pressupost de la Generalitat es vegi retallada amb 213 milions d'euros del total. L'informe afirma també que els 'excessos de les bestretes' del govern els anys 2008 i 2009, suposa que Catalunya haurà de tornar 6.400 milions d'euros, un 20% del que abonaran a l'Estat espanyol totes les comunitats autònomes.