lo carrer del riu

lo carrer del riu

20 de juliol, 2010

El Ministeri de Medi Ambient dóna el vistiplau a la tèrmica de Mequinensa

Segons Ecologistes en Acció, després de saltar-se el tràmit d'audiència prèvia previst en la Llei de Procediment Administratiu el Ministeri de Medi Ambient ha autoritzat la línia elèctrica necessari per al funcionament de la central tèrmica de Mequinensa. Així mateix, ignorant completament les afeccions ambientals que provocarà la tèrmica de carbó en els paratges naturals que envolten l'Aiguabarreig de Mequinensa (Baix Cinca), dóna suport, amb una inusual nota de premsa, a les línies elèctriques de la central.

Igual com va passar amb l'autorització concedida pel Departamento Aragonés de Indústria a la central tèrmica de Mequinensa, el Ministerio de Medio Ambiente ha prescindit del tràmit d'audiència prèvia a resolució final que havia d'haver concedit als membres de la Plataforma "Salvem el Territori", a la qual pertany Ecologistes en Acció del Baix Cinca, que van presentar al·legacions contra la línia elèctrica que evacuarà l'electricitat produïda per la futura central. El tràmit d'audiència prèvia, que va ser expressament demanat, està contemplat en la Llei de procediment administratiu i permet, en teoria, accedir a l'expedient administratiu abans que l'Administració prengui la seva decisió final, per manera que els al·legants puguin defensar la seva postura en un escrit final.

Ecologistas en Acción: Autorizan la térmica de Mequinenza tras una tramitación opaca