lo carrer del riu

lo carrer del riu

22 de juliol, 2010

L'engegada de les vegueries es queda en un canvi de nom

... i gràcies!!! Les primeres vegueries que es crearan a Catalunya amb la nova llei –les de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona– seran només un canvi de nom de les diputacions, segons es desprèn d'una esmena que ha presentat el tripartit recollint un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. L'esmena canvia el redactat de la disposició transitòria primera, i estableix que els consells de vegueria seran el nou nom de les diputacions. Però no les rellevaran d'entrada per crear una nova administració.

La llei que s'aprovarà dimarts vinent al ple del Parlament apuntava fins ara que els consells de vegueria “substitueixen les actuals diputacions”. Per tant, aquest relleu semblava automàtic. En canvi, l'esmena canvia el redactat i posa el verb en futur, alhora que treu el matís de provisionalitat a les diputacions. “Els consells de vegueria esmentats (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) substituiran les diputacions provincials corresponents”, rectifica l'esmena.

La llei preveu desenvolupar les vegueries en tres fases: la primera seria aquesta de les actuals 4 províncies. La segona quedarà per més endavant perquè requerirà una modificació prèvia de la llei electoral estatal, per crear la de les Terres de l'Ebre. I la tercera s'aplicaria encara més tard, després d'un canvi de límits provincials aprovat a les Corts, per crear les de la Catalunya Central i l'Alt Pirineu.

PSC, ERC i ICV han decidit modificar la llei seguint les recomanacions que va fer el Consell de Garanties Estatutàries en un dictamen que es va aprovar per unanimitat. L'escrit, que té 43 pàgines, es va fer públic el passat 5 de juliol.