lo carrer del riu

lo carrer del riu

30 de juny, 2010

La central nuclear d'Ascó I realitza el simulacre anual d'emergència

Ja estic més tranquil !!! La central nuclear d'Ascó I va realitzar ahir el preceptiu simulacre anual d'emergència, segons el que preveu el pla d'emergència interior (PEI), amb la participació de l'Organització de Resposta davant d'Emergències del Consell de Seguretat Nuclear (CSN). L'actuació del consell va tenir lloc des de la sala d'emergències, tot realitzant el seguiment de l'estat de la planta i les actuacions del titular «per a la recuperació de les condicions de seguretat». L'exercici va començar a les 9.35 hores amb la notificació al CSN de la declaració d'un incendi, de durada superior a 10 minuts, a la sala del tanc d'oli de lubricació de turbina, que hauria estat sufocat amb el suport dels bombers de fora de la central. A més, es va simular la intrusió de tres individus a la central.