lo carrer del riu

lo carrer del riu

23 de juny, 2007

Avís per a navegants: la korrupció mos pot afektar a tots !!!

La korrupció és un fenomen més extés del qe sembla. Els kas d'Andratx, i per extensio, de tot Mallorka ha fet que Jaume Matas plegués al no akonseguí la Majoria Absoluta. Ell ha tapat tot lo ka pogut mentre ha sigut presiden. A ka nostra, tot i no tindre l'importansia de Mallorca, Marbella, Madrit, ...el kas de Ginesta es lo primer kop que veiem al corrupte en acsió. Un rekordeu del seu, ja klasik PIM-PAM ? A tots los pobles mos pot passar. Potser ja mos pasa. Cal estar alerta il ramal ben kurt !!!