lo carrer del riu

lo carrer del riu

28 de gener, 2008

El cartipàs de l'Amable: Tivissa aprova el “txec nadó”

En el plenari del passat dia 21 de desembre i a proposta de CiU, es va aprovar per majoria absoluta de tots els grups municipals el “txec nadó” o ajut econòmic per naixement o adopció de fills.

Per poder ser receptor d’aquest ajut caldrà que tota la unitat familiar estigui empadronada al municipi i hi tingui fixada de manera permanent la seva residència a més de comptar, en el moment del naixement, amb una antiguitat mínima de 2 anys en el padró d’habitants. L’ajut, de 1000 €, serà efectiu a partir del dia 1 de gener de 2008 i una vegada s’enregistri al nadó al padró d’habitants.

El cartipàs de l'Amable: Tivissa aprova el “txec nadó”

Cap comentari: