lo carrer del riu

lo carrer del riu

09 de febrer, 2008

El PP vol que el 60% de les classes es facin en castellà a les escoles catalanes

El PP garantirà per llei l'ensenyament del castellà si guanya les eleccions del 9 de març. El coordinador general del programa electoral del partit, Juan Costa, ha anunciat la seva pretensió d'assolir un "bilingüisme integrador", que consistiria a imposar el castellà com a llengua vehicular a les escoles de tot l'Estat, incloses les catalanes.

Segons aquest projecte, a les "comunitats autònomes" on hi hagi una llengua pròpia -cooficial, segons el llenguatge del partit de Mariano Rajoy- s'haurien de fixar les quotes per a cada idioma. Costa entén que caldria fer-ho de manera diferent a "cada zona", segons la "realitat social" del territori. Tenint en compte la proporció de catalanoparlants a cada poble o barri, a cada escola es fixaria una quota de castellà d'entre el 35% i el 60%. Aquest model capgiraria el model que funciona a Catalunya des de fa dècades, basat en la immersió lingüística i el català com a llengua vehicular, excepte en les assignatures de llengua i literatura castellana.

El PP també proposa una alternança per anys: si un any hi ha determinades assignatures que s'estudien en castellà, l'any següent es podrien fer en català i així successivament.

Cap comentari: