lo carrer del riu

lo carrer del riu

25 d’abril, 2008

El president del CAT proposa utilitzar la canonada de la interconnexió de xarxes per enviar aigua de la dessaladora de Cunit a l'Ebre i tots contents

El president del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), Daniel Pi, ha proposat que la canonada que s'ha de construir per a la interconnexió de xarxes que ha de permetre transvasar aigua de l'Ebre a Barcelona pugui ser utilitzada, un cop finalitzi aquest ús, de forma reversible per poder transportar aigua de la dessaladora projectada a Cunit fins a les Terres de l'Ebre. Pi, que ha condicionat el projecte a un 'acord territorial', ha argumentat que l'ús de la interconnexió permetria amortitzar el cost de la infraestructura i seria la fórmula 'més ràpida i efectiva' per fer arribar l'aigua de la dessaladora fins a Tarragona i l'Ebre, al mateix temps que cap a la xarxa d'Aigües Ter Llobregat.

Cap comentari: