lo carrer del riu

lo carrer del riu

25 de setembre, 2009

Yahoo! elimina el portal català, que va rebre subvencions importants per a obrir-lo

La pàgina principal de Yahoo! ha estat redissenyada a la majoria de països i se n'ha suprimit la versió catalana. La multinacional nord-americana ho ha justificat tot dient que hi havia un nombre escàs d'usuaris que hi accedien i que calia prioritzar els mercats (l'espanyol, en aquest cas). Yahoo!, tanmateix continua tenint a Barcelona una oficina de vendes i un laboratori d'investigació. Ara la pàgina ct.yahoo.com readreça a m.es.yahoo.com.

Segons fonts de Yahoo!, és possible de llegir les notícies en català, però des de la pàgina espanyola. A més a més, cal personalitzar la pàgina d'entrada per registrar-hi els canvis.

La Generalitat de Catalunya, el govern d'Andorra (20%), la Coorporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i l'empresa Nominàlia van pagar sis-cents mil euros, el 2001, a Yahoo perquè obrís la pàgina en català, que es va estrenar el 2002.

La nova pàgina de Yahoo!, que elimina el català, s'ha implantat als Estats Units i als estats espanyol, francès i britànic. Però a països com Itàlia i Alemanya, encara s'hi manté la pàgina antiga.

Cap comentari: