lo carrer del riu

lo carrer del riu

10 de gener, 2010

L’escola perd 2.000 immigrants només en el primer trimestre

El nombre d’alumnes immigrants a les escoles, que fins fa un any no havia parat de créixer, està experimentant ara, mes rere mes, una ràpida desacceleració. Si les dades del departament d’Educació de l’abril passat van evidenciar per primer cop un canvi de tendència pel que feia a la relació d’entrades i sortides d’estrangers al sistema educatiu –amb un increment de baixes respecte a noves matrícules–, les del primer trimestre de curs revelen una agudització d’aquesta tendència. Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre passat, els centres educatius van perdre quasi 2.000 alumnes nouvinguts, enfront els 170 del mateix període del curs passat.

La crisi econòmica fa sentir els seus efectes en les dues direccions: d’una banda, arriben menys estrangers, i de l’altra, n’hi ha més que tornen als seus països d’origen.

Cap comentari: