lo carrer del riu

lo carrer del riu

10 de febrer, 2010

L'Agenda 21 d'Ascó proposava la celebració d'una consulta popular sobre el magatzem nuclear

L'Agenda 21 Local d'Ascó, que una assessoria externa va redactar per a l'Ajuntament durant els anys 2008 i 2009, va recollir la inquietud dels ciutadans per la possible instal·lació del magatzem temporal centralitzat (MTC) de residus nuclears. En realitat, una de les propostes del document de participació ciutadana és la necessitat d'estudiar la convocatòria de consultes populars per temes «polèmics com pot ser el cementiri nuclear». Però Ascó va descartar un referèndum «per falta de temps».

L'Agenda 21 és encara l'únic document del web d'Ascó en què hi ha alguna al·lusió a la possible instal·lació de l'MTC al municipi, tot i que el ple va aprovar la candidatura el 26 de febrer. Hi ha diferents informacions posteriors, amb activitats organitzades per l'Ajuntament i amb aprovacions d'algunes obres, i també amb la contractació urgent de personal. Només al document sobre el procés de participació ciutadana per a la redacció de l'Agenda 21 Local, datat a l'agost del 2009, hi ha un parell d'al·lusions a l'MTC. Els redactors de l'Agenda 21 van dividir els veïns en quatre grups, i va ser el segon el que va suggerir que calia regular la participació ciutadana a Ascó. Literalment, deien que caldria «preveure la possibilitat de realitzar consultes populars per la implantació de temes polèmics com pot ser el cementiri nuclear».

En aquest sentit, l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, va explicar que havien considerat fer una consulta popular sobre l'MTC, i que aquest tema va ser important en el si de la comissió informativa de seguretat nuclear. Però Vidal va precisar que finalment l'havien desestimat «per falta de temps», ja que no era possible fer un referèndum legal, el resultat del qual fos fiable i vinculant per a l'Ajuntament. «Per tant, el que vam fer és utilitzar les eines que ja teníem i copsar i atendre totes les opinions i els desitjos que ens va fer arribar la població», va recordar l'alcalde el dia del ple.

Cap comentari: