lo carrer del riu

lo carrer del riu

22 de desembre, 2007

L'Ajuntament de Flix sol·licitarà al PUOSC un projecte de millora energètica per adequar-se a la llei de contaminació lumínica

L'Ajuntament de Flix ha fet públiques les actuacions que té previst sol·licitar al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al proper quinquenni 2008-2012. En total, es tracta de quatre actuacions el pressupost de les quals ascendeix a més d'un milió d'euros. D'entre aquestes previsions, la més important és la renovació de la xarxa elèctrica i l'enllumenat del municipi, a la qual es destinarà la meitat del pressupost previst. Des del consistori s'ha explicat que amb aquestes millores es vol col·laborar en l'estalvi energètic i adequar-se a la Llei de Contaminació Lumínica.

Cap comentari: