lo carrer del riu

lo carrer del riu

05 d’abril, 2008

Greenpeace demana explicacions urgents al CSN per l'accident radioactiu de la Central Nuclear d'Ascó

Greenpeace ha pogut conèixer avui que s'han detectat nivells importants de contaminació radioactiva (almenys 5 Curis) per partícules de cobalt, manganès i altres elements, a l'exterior de la central nuclear d'Ascó.

La contaminació radioactiva s'ha trobat de moment en tanques, teulades i moltes altres zones de la instal·lació nuclear, i no s'exclou que s'hagi estès més enllà, a causa del vent i les condicions meteorològiques.

Segons la informació que disposa Greenpeace, l'accident pot haver-se degut a causa de una fugida d'aquest material radioactiu per una fallada en algun dels processos de la depuració i filtrat de l'aigua extremament radioactiva (que ha passat pel nucli del reactor) durant la passada recàrrega de combustible (d'octubre de 2007). Per això, segons sembla, el titular (Associació Nuclear Ascó-Vandellós, ANAV) ja era coneixedor del problema des de fa temps.

En aquest cas, com sembla, que l'accident es va produir fa mesos, això implica un fracàs rotund del Pla de Vigilància Radioactiva (PVRA) de la central nuclear d'Ascó i de la Xarxa de Vigilància Radioactiva Ambiental (REVIRA) del Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

Greenpeace demana explicacions urgents i detallades al CSN, entre unes altres, sobre les següents qüestions:

* Com i quan es va produir l'accident?

* Des de quan ho sap el titular (ANAV) i des de quan el CSN?

* Per què ha fallat la REVIRA i el PVRA?

* Fins a on s'ha estès la radioactivitat?

* Quines mesures prendrà el CSN referent a això? (incloent mesures sancionadores a ANAV)

Greenpeace Alego: FUITA A ASCÓ

elPeriódico: La central nuclear d'Ascó detecta partícules radioactives a la planta

LaVanguuardia: Detectan partículas radiactivas en el exterior de la central nuclear de Ascó

Avui: Detecten partícules radioactives a la central nuclear d'Ascó

Avui: Detecten partícules radioactives a l'exterior de la central nuclear d'Ascó

Cap comentari: