lo carrer del riu

lo carrer del riu

07 d’agost, 2008

Només la punteta !!!

Que no s'enfadi el Gran Drac Xinès. Bush-Sarkozy 070808 CATr És una frase gastada que no hi ha hagut Jocs més polititzats que aquests. S'ha escrit menys la vigília olímpica sobre la pugna jamaicana dels 100 metres llisos o la cita amb la Història de Michael Phelps que de les topades diplomàtiques de Nicolás Sarkozy o la cartilla sobre drets humans que llegirà George Bush a Pequín. No hi ha cap dubte que la Xina, un país en desenvolupament, ha complert amb l'esforç homèric que requereix organitzar l'esdeveniment més complex, però l'atenció la monopolitzen les ombres polítiques, que persisteixen set anys després de l'elecció que va fer el COI. La discussió sobre el nom amb el qual havia de participar Taiwan, la revocació del visat a un exatleta per les seves crítiques al paper xinès a Darfur o la petició per solucionar el conflicte tibetà firmada per 40 atletes en són els últims signes. El president francès, Nicolas Sarkozy, que exerceix la presidència de la Unió Europea i assistirà a la inauguració dels Jocs, ha enviat a les autoritats xineses una llista de dissidents empresonats, segons va anunciar el portaveu d'Exteriors francès, Romain Nadal. "Són casos individuals de presoners i de defensors dels drets humans", va precisar. Aquesta llista inclou diferents noms facilitats al Parlament Europeu per l'eurodiputat Daniel Cohn-Bendit i també per diverses organitzacions de drets humans. "Teníem dues opcions: sancionar-los per la violació dels drets humans i tancar-los la porta, o obrir-los-la i esperar que les coses milloressin", raonava François Carrard, director general del COI en aquell moment. La Xina ha reduït les execucions i la tortura a les comissaries provincials, però el ritme de millora ha estat lent, desesperantment lent. L'opinió encara es castiga amb la presó a la Xina, continua la repressió contra les minories ètniques, i el quadro global és calamitós.

Cap comentari: