lo carrer del riu

lo carrer del riu

10 de setembre, 2008

La Comissió Europea preveu que l'Estat espanyol entri en recessió econòmica aquest trimestre. Agarreu-vos fort !!!

Negre, negre, negre !!! Qui ho pagarà tot això ? La Comissió Europea ha advertit que l'Estat espanyol patirà un creixement negatiu del seu PIB en els últims dos trimestres de 2008 (-0,1% i -0,3% respectivament), fet que situarà el creixement interanual en l'1,4% el 2008. La inflació interanual es preveu que se situï en el 4,5%, set dècimes més que el que va vaticinar a l'abril.

Per altra banda, l'alentiment econòmic a la Unió Europea serà més pronunciat del que s'esperava. Segons les previsions, el creixement econòmic assolirà enguany l'1,4% a la Unió Europea (1,3% a la zona euro), cosa que suposa aproximadament quatre dècimes menys que la previsió d'abril passat.

Els principals riscos d'alentiment detectats en les previsions de primavera s'han materialitzat amb l'aprofundiment de la crisi financera, l'augment de preus dels productes de primera necessitat i l'extensió de la crisi immobiliària a diversos Estats.

Cap comentari: