lo carrer del riu

lo carrer del riu

27 de desembre, 2008

El Tribunal Suprem avala una altra batalla contra el català a l'escola

El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència dictada el 14 de setembre del 2004 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va obligar el departament d'Educació a consultar la llengua habitual de la família o tutors dels menors en la preinscripció escolar i tenir-la en compte en l'educació infantil i primària, segons estableix la llei de política lingüística.

La sentència de l'alt tribunal considera que el procediment que utilitza la Generalitat en cada curs escolar "incompleix la previsió de l'article 21.2 de la llei de política lingüística, en ometre en el model de preinscripció que s'entrega als pares les preguntes dirigides a conèixer la llengua habitual dels nens". Aquest article estableix que "els nens tenen el dret de rebre el primer ensenyament en la seva llengua habitual, sigui català o castellà. L'administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans per fer-lo efectiu".

Els fulls de preinscripció incloïen aquesta opció fins el curs 1998/1999, i posteriorment va ser eliminada. En el seu recurs davant el TS, la Generalitat defensava que la determinació dels mitjans a través dels quals s'ha de fer efectiu aquest dret formen part de la discrecionalitat reservada a l'Administració.

La sentència del TSJC del 2004 va estimar parcialment la demanda presentada l'any 2000 per l'entitat Convivencia Cívica Catalana, fundada per Aleix Vidal-Quadras, coneguda per la seva línia contrària a la política lingüística de la Generalitat. Bernat Joan: "La sentència del Suprem no canviarà en res el nostre model lingüístic"(Avui)

Cap comentari: