lo carrer del riu

lo carrer del riu

22 de setembre, 2009

La UE manté obert un expedient contra Catalunya per contaminació a causa de l'excés de purins

Estem engreixant els porcs de mitja Europa, en sentit literal, no metafòric, que també!!*!! La contaminació per nitrats de les aigües subterrànies a Catalunya s'ha incrementat els últims cinc anys. Per aquesta raó, el Govern català s'ha vist obligat a ampliar les zones vulnerables als nitrats, una denominació tècnica que assenyala les àrees en les quals s'ha de combatre el problema per evitar que les aigües no potables arribin als usuaris i causin un problema de salut. El problema té el seu origen sobretot en una aplicació excessiva de purins als camps agrícoles on són usats com a fertilitzants o en abocaments incontrolats.

L'ús desmesurat o incorrecte dels excrements provoca la filtració de nitrats als sòls fins a acabar contaminant els cursos d'aigües. La OMS no permet que l'aigua potable superi els 50 mil·ligrams de nitrats per litre, una xifra que es depassa en ocasions en aquestes àrees. La contaminació del sòl per nitrats manté viu un expedient obert per la Comissió Europea contra Espanya (en concret, contra Catalunya i altres comunitats autònomes).

LaVanguardia: La UE mantiene abierto un expediente contra Catalunya por contaminación debido al exceso de purines

Cap comentari: