lo carrer del riu

lo carrer del riu

10 de març, 2010

La CE adverteix el govern espanyol perquè incompleix el cabal mínim de l'Ebre

'Un cop més, el govern espanyol transposa tard i malament una directiva europea, en aquest cas la Directiva Marc de l'Aigua, que obliga a establir plans de conca pels rius i a calcular l'existència de cabals mínims que en garanteixin la diversitat ecològica', es lamenta l'eurodiputat d'ERC, Oriol Junqueras. Precisament ha estat responent a una pregunta parlamentària de Junqueras, que la Comissió Europea ha afirmat que seguirà de prop el pla de conca de l'Ebre, per assegurar-se que el govern espanyol compleixi el cabal mínim del riu, ja que tant pel que fa al model de càlcul del cabal mínim com als períodes fixats per publicar el pla, l'executiu espanyol incompleix 'molt probablement' la directiva. Brussel·les considera imprescindible establir un cabal mínim dels rius que garanteixi el bon estat de les aigües superficials i el medi ambient. Per això, la Directiva Marc de l'Aigua estableix que, només després que els plans de conca hagin determinat el cabal mínim necessari per mantenir el bon estat ecològic dels diversos trams fluvials, es poden atorgar noves concessions. Junqueras alerta, però, que 'el govern espanyol calcula el cabal mínim del riu en funció del sobrant d'aigua després d'haver fet les concessions riu amunt. I és evident que decidir primer què es gasta i calcular el cabal ecològic mínim en funció del que et sobra és un incompliment flagrant de la directiva'. La Comissió Europea ha assenyalat, també, que el govern espanyol hauria d'haver publicat el pla de conca de l'Ebre per a la consulta pública abans del desembre del 2008, i no ho ha fet, igual com tampoc no ha respectat el termini fixat per l'aprovació definitiva del pla, el desembre del 2009. Un fet que suposa un 'retard considerable' en l'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua.

Cap comentari: