lo carrer del riu

lo carrer del riu

06 d’abril, 2008

Memòria recent: Compromís dels partits polítics per l'Ebre (10 d'octubre de 2003)

Punt 1) Divulgació i implantació dels principis de la Nova Cultura de l'Aigua.

Punt 2) Rebutjar i demanar la paralització dels següents projectes de Transvasament del riu Ebre contemplats a la llei 10/2001 del PHN: Transvasament cap al Sud de 860 h3m i cap el Nord de 190 h3m.

Punt 3): Demanar la retirada del Projecte de Connexió de les Xarxes CAT-ATLL (DOG 5/8/02) perquè representa l'inici del Transvasament de l'Ebre i perquè Catalunya no precisa de més concessions d'aigua d'altres conques.

Punt 4) Presentació dels recursos i accions juridiques adients en el moment de la publicació del projecte definitiu del transvasament de l'Ebre en quansevol dels seus ramals.

Punt 5) Dissoldre l'actual CPIDE i redactar un "Pla estratègic de Conservació del Delta de l'Ebre" desvinculat del transvasament.

Punt 6) Proposar la derogació de l'actual PHN i l'elaboració d'un altre d'acord amb els punts anteriors.

Punt 7) Compromís de no fer pacte de govern amb cap partit politic que doni soport al Transvasament de l'Ebre i al projecte de Connexió de Xarxes abans esmentat.

Signants:

PSC-CpC: Josep Montilla, Montserrat Tura, Jaume Antich, Joan Sabaté, Antoni Sabaté.

ERC: Josep-Lluís Carod-Rovira, Marta Cid, Lluís Martin, Francesc Gas.

IC-V EuA: Joan Saura, Jordi Miralles, Dolors Comas, Jana Muñoz, Francesca Valdeperez.

PDE: Angel Aznar, Ramon Roig, Hernan Casanova, Jaume Fuster, Josep Bertomeu, Roser Morata.