lo carrer del riu

lo carrer del riu

31 de juliol, 2008

El 9,8% dels treballadors catalans són funcionaris contra el 28,7% a Extremadura

Sis mesos després d’aixecar una forta polseguera en assegurar en una conferència a Girona que hi ha 150.000 funcionaris de l’Estat que “no fan absolutament res”, el president del Foment de Treball, Joan Rosell, va presentar ahir un estudi més a fons sota el títol Personal al servei de les administracions públiques.

L’informe repassa el creixement del nombre de funcionaris en el període de 1998-2007, en què les llistes dels treballadors públics s’han engreixat en més de 465.000 persones, i conclou que el traspàs de competències des de l’Estat central a les comunitats autònomes no ha anat acompanyada d’una reducció suficient del personal de l’administració central. En aquest període el nombre de funcionaris de l’administració central ha disminuït en 267.345 persones, però les plantilles de les comunitats autònomes han augmentat en 623.072.

“Què fan els funcionaris del ministeri de Sanitat o el ministeri de Cultura, quan gairebé totes les competències estan transferides”, va dir Joan Rosell, que va afegir: “Les transferències de l’Estat a les comunitats autònomes no s’ha fet amb el rigor que caldria”.

Per donar suport a la seva teoria, Rosell va explicar que el 9,8% dels treballadors de Catalunya són funcionaris, un percentatge gairebé tres vegades inferior al 28,7% d’Extremadura.

“Si paguem els mateixos impostos hem de rebre els mateixos serveis; a partir d’aquí ens hem de preguntar per què en alguns llocs tenen més funcionaris que en uns altres”, va assenyalar Rosell.

En relació amb el percentatge de població assalariada, Catalunya és la comunitat autònoma de l’Estat amb menys funcionaris, seguida del País Valencià (12,25%) i les illes Balears (12,5%). La mitjana estatal se situa en 15,4 empleats públics per cada cent treballadors. “Aquestes xifres rebaten les acusacions sobre el gran creixement de l’administració autonòmica catalana”, va dir Rosell.

Segons l’estudi de Foment de Treball perquè Catalunya tingués el mateix nombre de treballadors públics que la mitjana estatal hauria d’augmentar el nombre de funcionaris en 124.000 o bé el conjunt d’administracions de l’Estat haurien d’aprimar en 781.000 persones les seves plantilles.

“És necessari aprofundir en la reforma de la gestió de la funció pública perquè el treballador privat tingui les mateixes condicions i drets que l’empleat públic”, va concloure el president de Foment.

Cap comentari: