lo carrer del riu

lo carrer del riu

09 de juliol, 2008

El dèficit fiscal de Catalunya va ser de 13.800 milions d'euros anuals entre 2002 i 2005

Balances Fiscals 090708 RAC1 El dèficit fiscal de Catalunya va superar els 13.800 milions d'euros anuals de mitjana entre 2002 i 2005, una quantitat equivalent al 9% del PIB. Així ho estableix l'informe que ha preparat la comissió de tretze experts a petició del conseller d'Economia i Finances, Antoni Castells, i que s'ha presentat avui a la tarda. Els experts han utilitzat les dues metodologies existents per a calcular les balances: el del flux monetari i el del flux del benefici.

Segons el sistema de càlcul basat en el flux monetari, que atribueix la despesa pública al territori on es materialitza, el dèficit és de 13.832 milions d'euros de mitjana anual entre el període de 2002 al 2005, que equival al 9% del PIB, i que significa que, del total dels ingressos els catalans van aportar a l'estat espanyol, el 32,8% no van tornar a Catalunya.

Segons l'altra perspectiva, la del flux del benefici, que assigna la despesa pública a la comunitat autònoma de residència el beneficiari, independentment del lloc on es produeix el servei públic, el dèficit fiscal és de 10.206 milions d'euros, un 6,6% del PIB. Segons aquest sistema de càlcul, el 24,5% dels ingressos que el catalans van aportar a l'estat, no van tornar a Catalunya. Segons aquest mètode, la despesa dels ministeris espanyols es distribueix entre totes les comunitats autònomes, pressuposant que el sector públic beneficia per igual els ciutadans de tots els territoris de l'estat.

El conseller Antoni Castells ha qualificat d'excessiu aquest dèficit, i ha remès l'informe al ministre d'Economia espanyol, Pedro Solbes. El govern vol que l'executiu espanyol disposi d'aquestes dades abans de publicar dimarts vinent les balances fiscals, tal com va prometre Zapatero.

Informe: RESULTATS DE LA BALANÇA FISCAL DE CATALUNYA AMB L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL 2002-05

Cap comentari: