lo carrer del riu

lo carrer del riu

28 de novembre, 2008

Salvador Cot: Maragall, l'últim

Pasqual Maragall ha estat l’últim a defensar algunes conviccions, i això li ha conferit una certa aura romàntica que el manté com a personatge interessant per a l’opinió pública i els mitjans de comunicació. De fet, Maragall ha estat el darrer líder polític a anar per lliure respecte al seu partit i això li ha costat els dos càrrecs màxims a què pot aspirar un polític català: va haver de plegar, primer, de l’alcaldia de Barcelona i, després, de la presidència de la Generalitat. I en cap dels dos casos no el va descavalcar l’oposició, com és notori. L’anterior president de la Generalitat també ha estat l’últim polític a creure’s alguns dels mites fundacionals del catalanisme polític. I per això va jugar-se-la, tossudament, per exportar una idea catalana d’Espanya, quan a hores d’ara és evident que és Espanya qui té una idea permanent de Catalunya i que l’aplica, amb intensitats diverses però amb determinació, des de fa tres segles. Pasqual Maragall, en definitiva, ha estat un polític d’idees. Equivocades? Potser sí, però convincents.

Cap comentari: